okt 10

De nieuwe kleine ondernemersregeling, aanmelden of afmelden?

Fiets van de zaak eenvoudiger

Doet u nu geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de ontheffing administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet minder dan € 20.000? In dat geval valt u per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe KOR. Wilt u of kunt u geen gebruik meer maken van de KOR, dan moet u zich tijdig afmelden. Ook rechtspersonen kunnen van de nieuwe regeling gebruiken. Hierna zetten we uiteen waarmee u rekening moet houden bij uw keuze om u aan- of juist af te melden voor de nieuwe KOR.

Omzetgerelateerde btw-vrijstelling zonder aftrekrecht
De huidige KOR is een vermindering op de per saldo door u verschuldigde btw. Onder voorwaarden kunt u tevens een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Het uitgangspunt voor de nieuwe KOR is uw jaaromzet. Die moet lager zijn dan € 20.000. Kiest u in dat geval voor de nieuwe regeling, dan bent u vrijgesteld van btw en heeft u geen administratieve verplichtingen. Omdat u geen btw in rekening brengt aan uw klanten, kunt u de aan u in rekening gebrachte btw niet aftrekken.

Herzienings-btw
Verricht u btw-belaste prestaties en kiest u voor de nieuwe KOR? In dat geval moet u mogelijk de in het verleden afgetrokken btw op bepaalde investeringen terugbetalen aan de Belastingdienst (herzienings-btw). U wordt namelijk een btw-vrijgestelde ondernemer die geen recht heeft op btw-aftrek. U krijgt dan met terugbetaling van btw te maken als u in het verleden btw in aftrek heeft gebracht op de aanschaf van onroerende en/of roerende zaken, waarvan in 2020 en volgende jaren nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. Onder de nieuwe KOR zou u in die jaren de herzienings-btw jaarlijks moeten terugbetalen als deze meer dan € 500 bedraagt. Deze terugbetaling van herzienings-btw kan aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen.

Afmelden
Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en voldoet u aan de omzeteis? U wordt dan automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020. Maar voorziet u dat u in 2020 meer btw zult aftrekken dan u zult moeten betalen, dan is het voordelig om u af te melden voor de nieuwe KOR. Afmelden kan ook aan de orde zijn als de herzieningstermijn van uw investeringen nog niet is verstreken. Als vrijgestelde ondernemer onder de nieuwe KOR dient u namelijk herzienings-btw terug te betalen als deze meer dan € 500 per jaar bedraagt.

U kunt zich tot 20 november 2019 afmelden met het speciale afmeldformulier. Heeft u zich afgemeld, dan kunt u 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR. Meldt u zich niet tijdig af, dan zit u in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR, tenzij u tussentijds de omzetgrens van € 20.000 per jaar overschrijdt. In dat geval wordt u btw-plichtig vanaf de opdracht waarmee u de omzetgrens overschrijdt. U moet dan ook weer aan alle btw-verplichtingen voldoen.

Aanmelden
Maakt u nog geen gebruik van de KOR of maakt u geen gebruik van een ontheffing van de administratieve verplichtingen en wilt u in 2020 gebruikmaken van de nieuwe KOR? U kunt zich dan aanmelden via het speciale aanmeldformulier van de Belastingdienst. De huidige KOR staat alleen open voor de btw-ondernemer/ natuurlijk persoon. De nieuwe KOR kan ook worden gebruikt door rechtspersonen met een kleine omzet tot € 20.000. Denk naast bv’s bijvoorbeeld ook aan stichtingen en verenigingen met geringe ondernemingsactiviteiten. U moet zich uiterlijk vóór 20 november 2019 hebben aangemeld om per 1 januari 2020 van de nieuwe KOR gebruik te kunnen maken.

Meer informatie
Heeft u meer informatie nodig om te kunnen bepalen of u zich moet aan- of juist afmelden voor de nieuwe KOR? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder bij het maken van de voor u meest voordelige keuze.