Fiscaal nieuws

Fiscaal nieuws

Blijf up-to-date middels deze nieuwspagina waar wij u een handig overzicht bieden van recent fiscaal nieuws. U vindt hier bruikbare informatie over de laatste ontwikkelingen op fiscaal terrein. Heeft u vragen naar aanleiding van deze berichten? Neem gerust contact met ons op!

Bestelauto met opgeplakte rijruiten

De regels over bestelauto’s blijven vragen oproepen. Zo heeft een kennisgroep van de Belastingdienst zich gebogen over de volgende vraag: als de car... Lees verder >

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Een zelfstandige projectmanager heeft na enkele jaren met hoge omzetten een slechtere periode. Hij neemt wel deel aan aanbestedingsprocedures, maar de... Lees verder >

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Vader heeft certificaten van aandelen in zijn Holding-BV geschonken aan zijn kinderen. Voor de schenkbelasting is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ... Lees verder >

Tegenbewijsregeling in box 3?

Op 26 oktober 2023 is een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt een tegenbewijsregeling in box 3 te onderzoeken en de Tweede Kamer hierov... Lees verder >

Outplacementkosten onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hiervoor geldt dan een gerichte vrijst... Lees verder >

DGA toch premieplichtig

Via hun personal holding-BV’s hebben twee DGA’s ieder 30 stemrechtloze aandelen in een Holding-BV. De ouders van de DGA’s hebben alle aandelen m... Lees verder >

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op de einddatum eindigt de... Lees verder >

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Werkgever in de vleesverwerkende industrie verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst met een... Lees verder >

Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Zo wordt het tarief in Box 3 per 1 januar... Lees verder >

Rente familielening te hoog

Een echtpaar koopt een woning voor € 415.000. Eén van de ouders verstrekt daartoe een lening van € 350.000. Het is een niet-hypothecaire annuïte... Lees verder >

Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP

Het kabinet gaat de wetgeving rond ‘werken in dienst van’ verduidelijken. Zo is er een toetsingskader ontwikkeld waarmee bedrijven die iemand will... Lees verder >

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt da... Lees verder >

Ontevreden over uw huidige accountant? Of toe aan een frisse blik? Neem contact op