jan 10

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht

De belastingdienst is samen andere organisaties van mening dat wij als kantoor een dusdanig goede kwaliteit hebben, dat we zijn aangesloten bij het Horizontaal toezicht.

Onlangs is het convenant getekend. In algemeenheid beloven wij als kantoor dat we onze relatie met de fiscus baseren op wederzijds vertrouwen en begrip. Dit past ook bij enkele kernwaarden van onze organisatie.

Dit houdt in dat we ons houden aan de regels en dat de termijnen van vooroverleg worden verkort waardoor we sneller antwoord kunnen hebben op vragen van aangesloten cliënten.