feb 26

Voorlopige aanslagen 2020

Voorlopige aanslagen 2020

Voorlopige aanslagen ontvangen?

Het jaar 2019 is voorbij en u heeft meer inzicht in hoe het jaar gelopen is. Voor het jaar 2020 zijn ook inmiddels de voorlopige aanslagen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting opgelegd door de belastingdienst. De belastingdienst baseert zich hierbij op de bij hen bekende gegevens uit oude jaren die mogelijk onvolledig zijn.

Controleert u of de opgelegde voorlopige aanslagen nog kloppen?

Belastingrente
De belastingdienst brengt belastingrente in rekening voor gemiste rente wanneer u belasting moet nabetalen. Sinds enkele jaren bedraagt deze rente voor de vennootschapsbelasting 8%.

Inkomensverwachting
Verwacht u dat uw inkomen in 2019 of 2020 hoger zal uitvallen dan waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd, zorg er dan voor dat u uw voorlopige aanslag aanpast. U kunt dat doen op het beveiligde deel van de website van de belastingdienst.

Ook kunt u de wijziging van de voorlopige aanslag door ons laten aanvullen. Voor het jaar 2019 wordt geen belastingrente in rekening gebracht op een aanvullende aanslag wanneer u vóór 1 mei 2020 deze aanslag laat aanpassen.

Zo voorkomt u dat u teveel belastingrente verschuldigd bent over de ‘extra’ te betalen belasting.

Ook als de voorlopige aanslag te hoog is vastgesteld is het raadzaam deze aan te passen naar een lager bedrag zodat u eerder over de geldmiddelen kunt beschikken.

Let wel dat bij het aanpassen van de voorlopige aanslag u voorzichtig mag zijn, maar niet de aanslag opzettelijk te laag mag laten vaststellen.

De belastingdienst kan dan een vergrijpboete opleggen die kan oplopen tot 100%.