Downloads  –  Nieuwsbrief  –  Zoeken

Disclaimer

Website

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld om u van dienst te zijn bij datgene wat u van ons vraagt. De verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt. Oudshoorn & Schoe Accountants en Belastingadviseurs B.V. en/of gerelateerde ondernemingen accepteren geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt middels: info@oudshoornschoe.nl.

Email

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor een beroepsgeheim geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht onmiddellijk de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden of te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van eventuele virussen in dit bericht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

This e-mail is intended exclusively for the addressee. It may contain information that is confidential or legally privileged. Please delete the message from your system and inform the sender immediately if you are not the intended addressee. It is unauthorised and may even be illegal to access, disclose, copy or disseminate the contents of this e-mail if you are not the intended recipient. Although this  e-mail and its attachments are expected to be free of viruses, this cannot be guaranteed and we cannot accept responsibility for any resulting damage. Unless emphasised differently, any statements made in this e-mail or any attachments included are not audited.